"Komornik sądowy

Ważna informacja

W dniu 18 listopada, podczas wykonywania czynności, we własnej kancelarii, została brutalnie zamordowana jedna z Naszych Koleżanek, Komornik przy Sądzie Rejonowym w Łukowie, Ewa Kochańska.

Łączymy się myślami z Rodziną Naszej Koleżanki, mając jednocześnie świadomość, iż mogło to spotkać każdego z nas. Jako komornicy sądowi uważamy, że niezbędna jest nasza stanowcza reakcja na ten bestialski czyn.

W geście protestu przeciwko wszelkim przejawom agresji wobec komorników sądowych i ich pracowników, w najbliższy poniedziałek oraz w dniu pogrzebu Naszej Koleżanki, kancelarie pozostaną zamknięte i nie będą wykonywać żadnych czynności o charakterze zewnętrznym, jak na przykład, odbieranie poczty, dokonywanie przelewów, wydawanie zaświadczeń itp., a przez cały tydzień nie będziemy przyjmować stron postępowań.

Dane kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tucholi
Marcin Dolot
Kancelaria Komornicza w Tucholi
Ul. Rycerska 9, 89-500 Tuchola
Bank Spółdzielczy w Tucholi:
06 8174 0004 0019 6383 2000 0001

Zakres czynności

Komornik dokonuje czynności egzekucyjnych związanych z poszukiwaniem majątku dłużnika.

Egzekwowanie należności:

 1. - z rachunków bankowych dłużników
 2. - z wierzytelności przysługujących dłużnikowi z Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu VAT oraz nadpłat w podatku od osób fizycznych
 3. - zajmuje ruchomości dłużników oraz przeprowadza licytacje tychże ruchomości
 4. - przeprowadza sprzedaż zajętych ruchomości w trybie komisowym
 5. - zajmuje wierzytelności z tytułu wykonywanych przez dłużników umów cywilno- prawnych tj. umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy agencyjne
 6. - prowadzi egzekucje z nieruchomości należących do dłużników
 7. - prowadzi egzekucję alimentów
 8. - wystawia zaświadczenie związane z funduszem alimentacyjnym
 9. - wprowadza w posiadanie nieruchomości
 10. - odbiera ruchomości
 11. - wykonuje eksmisje

Prowadzenie egzekucji to inaczej odzyskiwanie należności, windykacja należności, zwrot majątku przysługującego wierzycielowi.

Kontakt

telefon +48 52 334 55 17

email tuchola.dolot@komornik.pl

ul. Rycerska 9

89-500 Tuchola


Kancelaria czynna:

poniedziałek - 08:00 - 16:00

wtorek - 08:00 - 16:00

środa - 08:00 - 16:00

czwartek - 08:00 - 16:00

piątek - 08:00 - 16:00


Komornik osobiście przyjmuje:

wtorek - 8:00 - 16:00